| 06 53545890 | info@rosette.nu

PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van Stichting Rosette, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24351289. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van je wanneer je meedoet aan projecten door het invullen van het inschrijfformulier of op enig andere wijze.

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

 1. naam (eventueel voornaam, initialen, achternaam, eventueel een 2e naam);
 2. adres (straat, huisnummer, postcode);
 3. emailadres;
 4. telefoonnummer;
 5. bankrekeningnummer;
 6. toegevoegde gegevens zoals: stemsoort.

 

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

 1. deelname te effectueren;
 2. informatie te verzenden;
 3. contact met u op te nemen of te onderhouden;
 4. incasso deelnamegelden.
 5. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met ons via het emailadres info@rosette.nu voor:

 1. meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
 2. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 3. inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
 4. correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
 5. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Stichting Rosette.

 

 1. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring

genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen

treffen om uw gegevens te beveiligen.

 

 1. DERDEN

4.1 Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden.

4.2 Wij kunnen foto’s van deelnemers aan projecten en andere activiteiten

publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

 

 1. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de

verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

 

 1. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan

om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen